Mind-en-bodydetox

De site voor iedereen die wil herbronnen!

Mind-en-bodydetox

De site voor iedereen die wil herbronnen!

Stress & Spanning

Spanning en stress worden vaak door elkaar gebruikt. Het begrip spanning wordt gebruikt om een tijdelijke verstoring aan te geven. Een onevenwicht dat kan ontstaan door angst, onzekerheid, hoge eisen op het werk, spanning voor een sollicitatie of examen, een meningsverschil en meerdere andere spanningsbronnen.

Meestal zal de spanning weer verdwijnen nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Gebeurt dit echter niet en de spanning blijft aanwezig, dan is er sprake van stress. Langdurige spanning veroorzaakt dus stress.

Spanning kan men zich voorstellen als een veer die uitgerekt wordt door een gewicht. De veer komt onder spanning te staan en rekt uit. Wordt het gewicht verwijderd zal de veer weer in oude staat terugkeren, de veer ontspant zich weer. Maar stel je nu voor dat de veer te zwaar of te langdurig belast wordt. De veer zal zijn veerkracht verliezen, of zelfs breken. Dit is ook het geval bij stress. Onder langdurige of hevige stress verliezen mensen hun veerkracht en flexibiliteit. In het ergste geval zullen ze zelfs breken, ziek worden en helemaal niet meer functioneren.

Wat stress met je doet.

Lichamelijke reacties bij stress:

De volgende organen en processen worden in verhoogde werking gebracht: centrale zenuwstelsel, bijnieren, lever, longen, maag, darmen. Bij stress zet het centrale zenuwstelsel de hypothalamus, de hypofyse en de bijnieren meteen aan tot verhoogde activiteit. Er worden hormonen geproduceerd, waaronder bv. endorfine om eventuele pijn te verzachten. De hypothalamus is een klier die grote invloed heeft op ons gevoelsleven en het hormonale stelsel. De hypofyse is een klier die de besturing regelt van vrijwel alle hormoon producerende organen en processen in het lichaam.

Bij stress scheidt de hypofyse ACTH in het bloed af. ACTH in de bloedbaan prikkelt op zijn beurt de bijnieren om extra cortisol aan te maken in het bloed. Cortisol zorgt voor de bloedsuikerconcentratie en versnelt de stofwisseling. Tevens geven de bijnieren extra adrenaline en noradrenaline af in de bloedbaan, waardoor het hart sneller gaat kloppen.

Adrenaline is een zogenaamd stresshormoon en activator voor spieren en hersenen. Noradrenaline versnelt de hartslag en verhoogt de bloeddruk. De lever -als suikerleverancier- geeft bij een seintje extra opgeslagen suiker vrij die nodig is bij een stressreactie en verhoogde paraatheid van het lichaam. Ook zorgt de lever voor een stijgende concentratie cholesterol in het bloed, die als extra brandstof dient. De longen regelen een snellere ademhaling die nodig is om alert te zijn en het hart heeft een snellere hartslag voor extra activiteit en inspanning. De maag krijgt een seintje om de spijsvertering op een laag pitje te zetten. Dit om geen energie te verspillen aan activiteiten die er bij stress en verhoogde paraatheid niet toe doen. De zweetklieren worden tot verhoogde activiteit aangespoord om extra vocht aan te maken. De transpiratie neemt toe om de warmte af te kunnen voeren bij een verhoogd energiepeil bij alertheid.

Stress brengt dus heel wat teweeg in je lichaam. Een kettingreactie die vele organen en lichaamsprocessen overwerk bezorgt. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat langdurige blootstelling aan stress een aanslag is op ons lichaam.

Door stress worden de hormonen zo sterk geactiveerd en overprikkeld dat we hormonaal uit evenwicht raken en dat heeft weer een negatieve invloed op ons immuunsysteem en T-cellen. T-cellen vervullen een belangrijke functie in de afweer tegen virussen en bacteriën.

De beste remedie voor stress zijn :

Meditatie het helpt je om beter om te gaan met mensen en situaties die je stress bezorgen! In menige stresstherapie wordt gezegd om mensen en situaties die je stress bezorgen te vermijden??? Tja... zo werkt onze maatschappij dus niet. We worden nu eenmaal geconfronteerd met : die vervelende baas, familielid, buur, filles enz. Meditatie helpt je om op een doeltreffende manier om te gaan met stressvolle situaties.

Magnesium is een stressmineraal. Het ontspant de spieren en regelt onze zenuwprikkels en onze energiestofwisseling. Wanneer je langdurig aan stress wordt blootgesteld is magnesium een aan te raden supplement!

Stop met dingen te doen die nooit werken, maar bedenk nieuwe oplossingen. Gelukkig zijn is belangrijker dan steeds je gelijk te willen

Stress, depressie en burn-out is zo complex en veelomvattend dat ik niet geloof in één bepaalde behandeling, maar eerder in een combinatie van verschillende behandelingen. De mensen uit hun isolement halen alsook veel bewegen in de natuur is erg belangrijk.